Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2013

pannajulia

July 29 2013

pannajulia
7800 cd90
FML
Reposted fromckisback ckisback viazarazwracam zarazwracam
pannajulia
7801 ce9a
British things
Reposted fromckisback ckisback viazarazwracam zarazwracam
pannajulia
8604 17ba
Reposted fromgifluv gifluv viakot-z-cheshire kot-z-cheshire
pannajulia
5739 ba28
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viakatioszka katioszka
pannajulia
4696 6bc8
pannajulia
Reposted fromdaydreams daydreams vianoisetales noisetales

July 19 2013

pannajulia
5872 e6e8 500
Reposted fromAmarashi Amarashi vianoisetales noisetales
pannajulia
2486 8020
Reposted fromgrzej grzej viailovemovies ilovemovies

July 18 2013

pannajulia
pannajulia
pannajulia
Kensington, London
7773 bbe8
0360 4710 500
Reposted fromquietvoice quietvoice viakatioszka katioszka
pannajulia
5217 7bfb
Reposted fromClary Clary viailovemovies ilovemovies
pannajulia
Reposted fromweightless weightless viamajkey majkey
pannajulia
3464 249d
I'm going to have the same.

July 16 2013

pannajulia
3305 8008 500
Gdyby Zamek Królewski w Warszawie miał być odbudowywany dzisiaj, byłoby to bardzo trudne. Gros architektów zrzeszonych w SARP-ie protestowałoby przeciwko budowaniu "makiet", inni urządzaliby konkursy na budowę nowoczesnych budowli inspirowanych kostką Rubika ("Dajmy szansę współczesnym!"), aby wrzucić ją pomiędzy historyczną zabudowę.

Profesor Stanisław Lorentz poświęcił większość swojego życia staraniom o odbudowę Zamku Królewskiego. Dzieło uwieńczone zostało sukcesem po dziesiątkach lat starań o zgodę i po kilku pracowitych latach odbudowy.

Dzisiaj bryła Zamku Królewskiego zachwyca zarówno od strony kolumny Zygmunta jak i od strony Wisły a Warszawa może zając się rewitalizacją jego otoczenia (Arkady Kubickiego, ogrody).

Jakość polskiej rekonstrukcji historycznej jest doceniana na całym świecie. Nawet w stolicy Kuby, w Hawanie, której stare miasto jest pieczołowicie rewitalizowane i rekonstruowane (chociaż bardzo wolno), opus magnum prof. Stanisława Lorentza był źródłem inspiracji.

Tłumaczenie tablicy w Hawanie: "Profesor Stanisław Lorentz - jego wytrwałość w ratowaniu zabytków Polski i dzieło odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie było dla nas źródłem inspiracji przy naszej pracy na Starym Mieście."
Reposted fromoopsiak oopsiak viawarsaw warsaw
pannajulia
3810 f0ea
Reposted fromIriss Iriss viazarazwracam zarazwracam
pannajulia
8952 bdd2
Reposted fromGIFer GIFer viasweety-creatures sweety-creatures
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl